Logo soutěže Klub AMAVET při gymnáziu, p. s.

Písnická 760

a

Gymnázium

Písnická 760, Praha 4

vyhlašují

   24. ročník soutěže
„O klobouk kouzelníka Pokustóna” aneb „V jednoduchosti je krása”

Cíl soutěže: Porovnání získaných vědomostí a dovedností žáků zábavnou formou. Přínosem by mělo být zvýšení zájmu o přírodní vědy, rozšíření a aplikace vědomostí, navázání kontaktů a rozvoj organizačních schopností.

Obsah soutěže: Soutěž je určena jednotlivcům či dvojicím žáků z 6. až 9. ročníků ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žák (nebo žáci) si připraví pokus s jednoduchými pomůckami na jakékoli téma fyziky (mechanika, optika, apod.) či chemie. Pokus musí umět doprovodit slovním komentářem. Pomáhat s přípravou mu mohou rodiče i učitel. Žáci a studenti soutěží ve dvou kolech. První kolo je školní a organizují jej školy dle vlastního uvážení. Po skončení tohoto kola zašlou školy výsledkovou listinu na adresu pořadatele soutěže. Pořadatel vybere žáky, kteří se utkají ve druhém kole - finále. Vybraní účastníci obdrží podrobnější pokyny. Finále soutěže proběhne formou zábavného dopoledne v Gymnáziu Písnická.

Pravidla finále:
  • Dle stanoveného programu vystupuje vždy jednotlivec nebo dvojice. Vystoupení více než dvou soutěžících nebude umožněno.
  • Vystupuje jednotlivec nebo dvojice jehož (jejichž) jméno (jména) bylo(a) uvedeno(a) ve výsledkové listině I. kola a s pokusem, který obsahově i názvem odpovídá pokusu, který je uveden v téže listině u jeho (jejich) jména (jmen).
    Změna soutěžících ani pokusů není dovolena. Pokud se soutěžící nedostaví, ze soutěže odstupuje(í) a celý program se posune o jeden časový interval vpřed. Pokud se z dvojice dostaví pouze jeden ze soutěžících, vystupuje sám.
  • Časový limit na vystoupení je stanoven na 5 minut. Soutěžící mají právo čas nevyčerpat, ale nesmí ho překročit.
  • Důraz je kladen na jednoduché pomůcky. Z předchozích ročníků soutěže je známo, že většinu pomůcek si dovážejí sami účastníci. Pořadatel je schopen zajistit běžně dostupný materiál a chemikálie, laboratorní sklo a prezentační techniku. Materiál neuvedený ve výsledkové listině I. kola nebude pořadatelem zajištěn!
Porota složená z učitelů i žáků vyhodnotí kvalitu vysvětlení a předvedení pokusů. Na nejlepší čekají pěkné odměny, na všechny účastníky pak čestná uznání a věříme, že hezké vzpomínky.

Harmonogram soutěže:
I. kolo - školní


1. ledna až 30. listopadu 2023

      zaslání výsledkové listiny nejpozději do

1. prosince 2023

  II. kolo - finále 8. prosince 2023
v Gymnáziu, Praha 4, Písnická 760


Občerstvení: Možnost zajištění oběda (cenu 86,- Kč za žáka a 97,- Kč za učitele zaplatí při finále).

Dotazy a informace k soutěži: Mgr. Bc. Julius Kolín
Klub AMAVET při gymnáziu, p. s., Písnická 760, 142 00 Praha 4
tel.: 606 522 664, e-mail: kamus@kamus.cz


Přihlášky: Výsledková listina školního kola ve formátu MS Excel.

  Vzor příspěvku ve formátu Word 2000.   Vzor příspěvku ve formátu RTF.

Předchozí ročníky: Desátý ročník soutěže - 2007 Výsledky 2007
 
Devátý ročník soutěže - 2006
Výsledky 2006
 
Osmý ročník soutěže - 2005
Výsledky 2005
 
Sedmý ročník soutěže - 2004
Výsledky 2004
 
Šestý ročník soutěže - 2003
Výsledky 2003
 
Pátý ročník soutěže - 2002

Výsledky 2002
 
Čtvrtý ročník soutěže - 2001
Výsledky 2001
 
Třetí ročník soutěže - 2000


Výsledky 2000
  Druhý ročník soutěže - 1999

Výsledky 1999
  První ročník soutěže - 1998 Výsledky 1998