Kouzelník Pokustón poprvé
(a rozhodně ne naposled)!

Anglický lékař, básník a přírodovědec Erasmus Darwin (děd Charlese Darwina) kdysi prohlásil: "Pošetilý je člověk, který se nikdy v životě neodvážil udělat nějaký pokus." Tato myšlenka je aktuální i v dnešní době. Experimentální činnost totiž umožňuje vnímat svět pomocí smyslů, kterými je obdařen každý člověk. Tento způsob vnímání je pro lidského jedince přirozený a většinou i příjemný.

Touha po porovnání způsobů, kterými lze pokusy provádět, nás vedla k uspořádání prvního ročníku soutěže "O klobouk kouzelníka Pokustóna". Klání uspořádal náš Klub AMAVET při gymnáziu ve spolupráci s Gymnáziem Ústavní 400 v Praze 8.

Pravidla byla jednoduchá. Žáci, či dvojice žáků z 6. až 9. ročníků ZŠ (a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) celé Prahy si připravili pokus s jednoduchými pomůckami na jakékoli téma (mechanika, optika, ap). Pokus museli umět doprovodit slovním komentářem. Pomoci s přípravou jim mohli rodiče i učitelé. Poté se tito žáci utkali ve finále.

Finálové klání bylo odstartováno v pátek 27. 3. 1998 od 9.00 hod. ve fyzikální učebně našeho gymnázia. Na účastníky čekalo dopoledne plné zábavy a hlavně pokusů. Pětičlenná porota složená z učitelů i studentů naší školy hodnotila správnost výkladu, šikovnost při provádění pokusů a originalitu, nebo chcete-li nápaditost. Přítomní měli možnost zhlédnout 19 dvojic a 7 samostatně vystupujících se zajímavými pokusy z různých oblastí fyzikální a chemické vědy. Své zástupce vyslala: ZŠ Palmovka, ZŠ Kuncova, ZŠ Klausova, ZŠ Molákova, Nadace ZŠ něm.-čes. porozumění a gymnázia Slovanka, Soukromé gymnázium "Pod Vyšehradem" a zastoupeno bylo i naše gymnázium.

Z průběhu byl pracovníky společnosti TES Litvínov pořízen i příspěvek do kabelové televize.

Program byl zakončen kolem 13.00 hod. vyhlášením výsledků. Porotu zaujala pestrost pokusů a vysoká kvalita jejich provedení i prezentace. Komentář některých z nich byl přednesen dokonce ve verších. Všichni se snažili stejně houževnatě, blahopřejeme jim. Umístění na prvních třech příčkách:

  1. Karel HÁJEK (ZŠ Palmovka 468)
  2. Vladislav JANEČEK (ZŠ Palmovka 468)
  3. Ondřej RADIL a Ondřej KAŠPAR
    (Soukromé gymnázium „Pod Vyšehradem“)

Na všechny pak čekala čestná uznání a drobné upomínkové předměty.

Uveďme podstatu vítězného pokusu.

Heron

Tajemná baňka
(Karel HÁJEK, ZŠ Palmovka)

Pomůcky: plechovka, na kterou jsou připájeny trysky (viz obrázek).
Použití: Plechovku naplníme zčásti vodou a zahříváme nad kahanem. Uvolňuje se pára, která uniká tryskami z plechovky. Na základě zákona akce a reakce (příp. zákona zachování hybnosti) se plechovka roztočí. Toto zařízení bylo známo již ve starém Egyptě a jeho vynález se připisuje Heronu Alexandrijskému (2. stol. př. n. l.). Jde o Heronovu parní baňku, která byla jedním z prvních reaktivních motorů.

Doufáme, že si všichni odnesli nezapomenutelné zážitky, a že se zúčastní dalšího ročníku. My sami jsme získali mnoho zkušeností a začínáme připravovat organizaci tohoto pokračování.

Rádi bychom také poděkovali zastupitelstvu Městské části Praha 8 v čele s panem starostou Mgr. Václavem Vomáčkou za poskytnutí grantu na celou akci.

Za jednu věc se ovšem musíme omluvit. Klobouk vítěz nedostal - snad příště!

Kompletní výsledky 1. ročníku soutěže naleznete zde.

P.S.: Několik rad pro pořadatele podobných akcí:

  1. Akci naplánujte a inzerujte nejméně půl roku dopředu.
  2. Obešlete školské úřady (adresy naleznete ve zlatých stránkách) ve vašem okolí.
  3. Doporučujeme, aby si KAŽDÝ účastník odnesl alespoň nějakou drobnost. Za tímto účelem je dobré obejít obchodníky a obchody ve vašem okolí a zeptat se, zda by majitelé nemohli něco věnovat.
  4. O průběhu akce informujte veřejnost.
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie