Celkové výsledky 5. ročníku soutěže
“O klobouk kouzelníka Pokustóna”
 
Pořadí Soutěžící Škola Body
1. FARKAČ Jan a MUSÍLEK Vítězslav G Christiana Dopplera 124
2. KOTVOVÁ Lenka       G Ústavní 400 121
3. MACKOVÁ Kateřina a HAJDŮKOVÁ Jana G Nad Kavalírkou 1 118
4. BARVÍNEK Jakub       G a OA Říčany 117
5. NOVÁK René a NOVÁK Jakub G Christiana Dopplera 116
6. - 7. PULTZNER Martin a ŽUKOVOVÁ Michaela G „Pod Vyšehradem“ 115
6. - 7. ŠLINGEROVÁ Alena       G a OA Říčany 115
8. ROTTEROVÁ Johana a ŠTĚRBOVÁ Johana AG Korunní 2 114
9. - 10. KOUBOVÁ Romana a KADOCHOVÁ Lucie G a OA Říčany 113
9. - 10. JAKUBEC František a WINKLER David AG Korunní 2 113
11. HROMEK Petr a STRALCZYNSKÝ Prokop AG Korunní 2 112
12. WOLLNER Marek a ŠLEGL Jakub AG Korunní 2 108
13. - 14. BUZEK Tomáš a TOULEC Miloš G a OA Říčany 107
13. - 14. PETROVÁ Ivana       G a OA Říčany 107
15. NOVÁK Jan a SEKAL Ondřej ZŠ Palmovka 468 106
16. - 18. SEMERÁD Otakar       ZŠ a G Josefská 7 105
16. - 18. ROUBALOVÁ Jana a HOFTOVÁ Kristýna G a OA Říčany 105
16. - 18. ŠAFAŘÍKOVÁ Nikola a ŠTĚRBOVÁ Johana AG Korunní 2 105
19. VÍTĚZNÍK Martin       G Christiana Dopplera 104
20. - 24. SÁDLÍK Ondřej       G Nad Kavalírkou 1 102
20. - 24. DIVIŠOVÁ Ludmila a HUJEROVÁ Dagmar AG Korunní 2 102
20. - 24. LOKAJÍČEK Jan a HERDOVÁ Barbora AG Korunní 2 102
20. - 24. MAZANEC Daniel a JAROŠ Ivo AG Korunní 2 102
20. - 24. ROSYPAL Jan       AG Korunní 2 102
25. - 26. KAFKA Jakub a KAFKA Ondřej EkoG Nad Vodovodem 100
25. - 26. SUSÍK Petr a BÍLEK Václav Sportovní ZŠ Litvínov 100
27. LIŠKA Michal a MARTINÁK Lukáš Sportovní ZŠ Litvínov 99
28. - 29. ŠIPKOVSKÁ Silvie       EkoG Nad Vodovodem 97
28. - 29. ŠRÁMEK Jan       AG Korunní 2 97
30. PORSCHOVÁ Hana       G a OA Říčany 96
31. NĚMEC Jan       AG Korunní 2 95
32. MASAŘÍK Tomáš       ZŠ a G Josefská 7 91
33. DVOŘÁK Karel       EkoG Nad Vodovodem 89
34. - 35. SEDLÁK František a HUGO Jan G Ohradní 55 85
34. - 35. CHVÁTALOVÁ Kristýna a ARVAJOVÁ Adéla G a OA Říčany 85
 
 
Hodnocení správnosti výkladu
 
Pořadí Soutěžící Škola Body
1. - 3.ŠLINGEROVÁAlena   G a OA Říčany42
1. - 3.FARKAČJanaMUSÍLEKVítězslavG Christiana Dopplera42
1. - 3.ROTTEROVÁJohanaaŠTĚRBOVÁJohanaAG Korunní 242
4. - 5.PULTZNERMartinaŽUKOVOVÁMichaelaG „Pod Vyšehradem“41
4. - 5.BARVÍNEKJakub   G a OA Říčany41
6. - 8.MACKOVÁKateřinaaHAJDŮKOVÁJanaG Nad Kavalírkou 140
6. - 8.KOUBOVÁRomanaaKADOCHOVÁLucieG a OA Říčany40
6. - 8.NOVÁKRenéaNOVÁKJakubG Christiana Dopplera40
9. - 10.NOVÁKJanaSEKALOndřejZŠ Palmovka 46839
9. - 10.KOTVOVÁLenka   G Ústavní 40039
11. - 12.SEMERÁDOtakar   ZŠ a G Josefská 738
11. - 12.PETROVÁIvana   G a OA Říčany38
13. - 15.KAFKAJakubaKAFKAOndřejEkoG Nad Vodovodem37
13. - 15.ROUBALOVÁJanaaHOFTOVÁKristýnaG a OA Říčany37
13. - 15.JAKUBECFrantišekaWINKLERDavidAG Korunní 237
16.ŠAFAŘÍKOVÁNikolaaŠTĚRBOVÁJohanaAG Korunní 236
17. - 20.BUZEKTomášaTOULECMilošG a OA Říčany35
17. - 20.LOKAJÍČEKJanaHERDOVÁBarboraAG Korunní 235
17. - 20.WOLLNERMarekaŠLEGLJakubAG Korunní 235
17. - 20.ROSYPALJan   AG Korunní 235
21. - 25.SEDLÁKFrantišekaHUGOJanG Ohradní 5534
21. - 25.SÁDLÍKOndřej   G Nad Kavalírkou 134
21. - 25.VÍTĚZNÍKMartin   G Christiana Dopplera34
21. - 25.DIVIŠOVÁLudmilaaHUJEROVÁDagmarAG Korunní 234
21. - 25.ŠRÁMEKJan   AG Korunní 234
26. - 28.PORSCHOVÁHana   G a OA Říčany32
26. - 28.NĚMECJan   AG Korunní 232
26. - 28.MAZANECDanielaJAROŠIvoAG Korunní 232
29. - 30.DVOŘÁKKarel   EkoG Nad Vodovodem30
29. - 30.LIŠKAMichalaMARTINÁKLukášSportovní ZŠ Litvínov30
31.CHVÁTALOVÁKristýnaaARVAJOVÁAdélaG a OA Říčany29
32. - 34.ŠIPKOVSKÁSilvie   EkoG Nad Vodovodem28
32. - 34.SUSÍKPetraBÍLEKVáclavSportovní ZŠ Litvínov28
32. - 34.HROMEKPetraSTRALCZYNSKÝProkopAG Korunní 228
35.MASAŘÍKTomáš   ZŠ a G Josefská 725
 
 
Hodnocení zručnosti
 
Pořadí Soutěžící Škola Body
1.HROMEKPetraSTRALCZYNSKÝProkopAG Korunní 239
2. - 3.PULTZNERMartinaŽUKOVOVÁMichaelaG „Pod Vyšehradem“38
2. - 3.ŠLINGEROVÁAlena   G a OA Říčany38
4. - 10.MACKOVÁKateřinaaHAJDŮKOVÁJanaG Nad Kavalírkou 137
4. - 10.BARVÍNEKJakub   G a OA Říčany37
4. - 10.KOUBOVÁRomanaaKADOCHOVÁLucieG a OA Říčany37
4. - 10.PETROVÁIvana   G a OA Říčany37
4. - 10.FARKAČJanaMUSÍLEKVítězslavG Christiana Dopplera37
4. - 10.ROTTEROVÁJohanaaŠTĚRBOVÁJohanaAG Korunní 237
4. - 10.KOTVOVÁLenka   G Ústavní 40037
11. - 12.NOVÁKRenéaNOVÁKJakubG Christiana Dopplera36
11. - 12.MAZANECDanielaJAROŠIvoAG Korunní 236
13. - 15.JAKUBECFrantišekaWINKLERDavidAG Korunní 235
13. - 15.ŠAFAŘÍKOVÁNikolaaŠTĚRBOVÁJohanaAG Korunní 235
13. - 15.ROSYPALJan   AG Korunní 235
16. - 20.NOVÁKJanaSEKALOndřejZŠ Palmovka 46834
16. - 20.SÁDLÍKOndřej   G Nad Kavalírkou 134
16. - 20.BUZEKTomášaTOULECMilošG a OA Říčany34
16. - 20.ROUBALOVÁJanaaHOFTOVÁKristýnaG a OA Říčany34
16. - 20.DIVIŠOVÁLudmilaaHUJEROVÁDagmarAG Korunní 234
21. - 25.SEMERÁDOtakar   ZŠ a G Josefská 733
21. - 25.LIŠKAMichalaMARTINÁKLukášSportovní ZŠ Litvínov33
21. - 25.VÍTĚZNÍKMartin   G Christiana Dopplera33
21. - 25.NĚMECJan   AG Korunní 233
21. - 25.WOLLNERMarekaŠLEGLJakubAG Korunní 233
26.SUSÍKPetraBÍLEKVáclavSportovní ZŠ Litvínov32
27. - 29.ŠIPKOVSKÁSilvie   EkoG Nad Vodovodem31
27. - 29.PORSCHOVÁHana   G a OA Říčany31
27. - 29.LOKAJÍČEKJanaHERDOVÁBarboraAG Korunní 231
30. - 31.DVOŘÁKKarel   EkoG Nad Vodovodem30
30. - 31.ŠRÁMEKJan   AG Korunní 230
32.KAFKAJakubaKAFKAOndřejEkoG Nad Vodovodem29
33.MASAŘÍKTomáš   ZŠ a G Josefská 728
34.SEDLÁKFrantišekaHUGOJanG Ohradní 5526
35.CHVÁTALOVÁKristýnaaARVAJOVÁAdélaG a OA Říčany25
 
 
Hodnocení nápaditosti (originality, poutavosti)
 
Pořadí Soutěžící Škola Body
1. - 3.FARKAČJanaMUSÍLEKVítězslavG Christiana Dopplera45
1. - 3.HROMEKPetraSTRALCZYNSKÝProkopAG Korunní 245
1. - 3.KOTVOVÁLenka   G Ústavní 40045
4. - 5.MACKOVÁKateřinaaHAJDŮKOVÁJanaG Nad Kavalírkou 141
4. - 5.JAKUBECFrantišekaWINKLERDavidAG Korunní 241
6. - 8.NOVÁKRenéaNOVÁKJakubG Christiana Dopplera40
6. - 8.SUSÍKPetraBÍLEKVáclavSportovní ZŠ Litvínov40
6. - 8.WOLLNERMarekaŠLEGLJakubAG Korunní 240
9.BARVÍNEKJakub   G a OA Říčany39
10. - 12.ŠIPKOVSKÁSilvie   EkoG Nad Vodovodem38
10. - 12.MASAŘÍKTomáš   ZŠ a G Josefská 738
10. - 12.BUZEKTomášaTOULECMilošG a OA Říčany38
13.VÍTĚZNÍKMartin   G Christiana Dopplera37
14. - 17.PULTZNERMartinaŽUKOVOVÁMichaelaG „Pod Vyšehradem“36
14. - 17.LIŠKAMichalaMARTINÁKLukášSportovní ZŠ Litvínov36
14. - 17.KOUBOVÁRomanaaKADOCHOVÁLucieG a OA Říčany36
14. - 17.LOKAJÍČEKJanaHERDOVÁBarboraAG Korunní 236
18. - 19.ŠLINGEROVÁAlena   G a OA Říčany35
18. - 19.ROTTEROVÁJohanaaŠTĚRBOVÁJohanaAG Korunní 235
20. - 26.KAFKAJakubaKAFKAOndřejEkoG Nad Vodovodem34
20. - 26.SEMERÁDOtakar   ZŠ a G Josefská 734
20. - 26.SÁDLÍKOndřej   G Nad Kavalírkou 134
20. - 26.ROUBALOVÁJanaaHOFTOVÁKristýnaG a OA Říčany34
20. - 26.DIVIŠOVÁLudmilaaHUJEROVÁDagmarAG Korunní 234
20. - 26.ŠAFAŘÍKOVÁNikolaaŠTĚRBOVÁJohanaAG Korunní 234
20. - 26.MAZANECDanielaJAROŠIvoAG Korunní 234
27. - 29.NOVÁKJanaSEKALOndřejZŠ Palmovka 46833
27. - 29.PORSCHOVÁHana   G a OA Říčany33
27. - 29.ŠRÁMEKJan   AG Korunní 233
30. - 31.PETROVÁIvana   G a OA Říčany32
30. - 31.ROSYPALJan   AG Korunní 232
32.CHVÁTALOVÁKristýnaaARVAJOVÁAdélaG a OA Říčany31
33.NĚMECJan   AG Korunní 230
34.DVOŘÁKKarel   EkoG Nad Vodovodem29
35.SEDLÁKFrantišekaHUGOJanG Ohradní 5525
 
 
Seznam provedených pokusů
 
Pořadí Soutěžící Název pokusu
1. FARKAČ Jan a MUSÍLEK Vítězslav Létající čaj
2. KOTVOVÁ Lenka       Tanec krupice
3. MACKOVÁ Kateřina a HAJDŮKOVÁ Jana Faraonovi hadi
4. BARVÍNEK Jakub       Podtlak
5. NOVÁK René a NOVÁK Jakub Stříbrné vejce
6. - 7. PULTZNER Martin a ŽUKOVOVÁ Michaela Sopka
6. - 7. ŠLINGEROVÁ Alena       Diody a zvonek
8. ROTTEROVÁ Johana a ŠTĚRBOVÁ Johana Jak zjistit hustotu pouze vážením
9. - 10. KOUBOVÁ Romana a KADOCHOVÁ Lucie Zhášení svíčky
9. - 10. JAKUBEC František a WINKLER David Dva pokusy se vztlakovou silou
11. HROMEK Petr a STRALCZYNSKÝ Prokop Jak se stát fyzikem?
12. WOLLNER Marek a ŠLEGL Jakub Přítomnost elektrického náboje
13. - 14. BUZEK Tomáš a TOULEC Miloš Zvedání kamenů
13. - 14. PETROVÁ Ivana       Osvětlení domku
15. NOVÁK Jan a SEKAL Ondřej Archimedův zákon neplatí
16. - 18. SEMERÁD Otakar       Hrátky s tekutinami
16. - 18. ROUBALOVÁ Jana a HOFTOVÁ Kristýna Neviditelná síla
16. - 18. ŠAFAŘÍKOVÁ Nikola a ŠTĚRBOVÁ Johana Pokus s balónkem, Hustoměr
19. VÍTĚZNÍK Martin       Nafukovací mýdlo
20. - 24. SÁDLÍK Ondřej       Zelené peklo a modrá lázeň
20. - 24. DIVIŠOVÁ Ludmila a HUJEROVÁ Dagmar Pokusy s ledem
20. - 24. LOKAJÍČEK Jan a HERDOVÁ Barbora “... a přece se točí ...”
20. - 24. MAZANEC Daniel a JAROŠ Ivo Detekce alkoholových par
20. - 24. ROSYPAL Jan       Komunikační zařízení
25. - 26. KAFKA Jakub a KAFKA Ondřej Měření gravitační síly
25. - 26. SUSÍK Petr a BÍLEK Václav Jak to myslel pan Newton
27. LIŠKA Michal a MARTINÁK Lukáš Moje malá elektrárna
28. - 29. ŠIPKOVSKÁ Silvie       Systém otázek z učiva fyziky pro tercii
28. - 29. ŠRÁMEK Jan       Pokus z elektřiny
30. PORSCHOVÁ Hana       Indikátor
31. NĚMEC Jan       Galvanický článek
32. MASAŘÍK Tomáš       Jaderné síly
33. DVOŘÁK Karel       Model radia
34. - 35. SEDLÁK František a HUGO Jan Přeměny energie
34. - 35. CHVÁTALOVÁ Kristýna a ARVAJOVÁ Adéla Povrchové napětí
 
 
Seznam zúčastněných škol
 
Škola Počet účastníků I. kola Počet účastníků ve finále
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2 19 18
Ekogymnázium Praha, o. p. s., Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 11 4 + (2)
Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 5 5
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1/100, Praha 5 4 3 + (1)
Gymnázium, Ohradní 55, Praha 4 2 2
Gymnázium, Ústavní 400, Praha 8 1 1
Soukromé gymnázium „Pod Vyšehradem“, Boleslavova 1, Praha 4 2 2
Gymnázium a Obchodní akademie, Komenského nám. 1, Říčany 15 12 + (3)
Základní škola a gymnázium, Josefská 7, Praha 1 2 2
Základní škola, Palmovka 468, Praha 8 2 2
Sportovní soukromá základní škola, s.r.o., Podkrušnohorská 1677, Litvínov 4 4
Základní škola Dobřichovice, 5. května 40 2 (2)
Základní škola Ostrožská Nová Ves 4 0
C E L K E M 73 55 + (8)
 
( ) - na finále se nedostavili
(Soutěžící Johana Štěrbová vystupovala ve dvou různých soutěžních dvojicích)