Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie


Naše druhé setkání
1999

Již podruhé jsme se setkali, abychom ukojili svoji touhu po porovnání způsobů, kterými lze provádět fyzikální a chemické pokusy. Experimentální činnost totiž umožňuje vnímat svět pomocí smyslů, kterými je obdařen každý člověk. Tento způsob vnímání je pro lidského jedince přirozený a většinou i příjemný.

Druhý ročník soutěže „O klobouk kouzelníka Pokustóna“, stejně jako v roce 1998, uspořádal náš Klub AMAVET při gymnáziu ve spolupráci s Gymnáziem Ústavní 400 v Praze 8 - Bohnicích. Žáci či dvojice žáků z 6. až 9. ročníků ZŠ (a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) celé Prahy si připravili pokus s jednoduchými pomůckami na jakékoli téma (mechanika, optika, ap). Pokus museli umět doprovodit slovním komentářem. Pomoci s přípravou jim mohli rodiče i učitelé.

Tento ročník probíhal ve dvou kolech. V prvním (školním) kole se soutěže zúčastnilo celkem 173 studentů z 24 pražských škol a do finále jich postoupilo 44.

Finálové klání bylo odstartováno ve čtvrtek 25. 3. 1999 ve fyzikální učebně našeho gymnázia. Na účastníky čekalo dopoledne plné zábavy a hlavně pokusů. Pětičlenná porota složená z učitelů i studentů naší školy hodnotila (bodové rozpětí 0 až 10) správnost výkladu, šikovnost při provádění pokusů a originalitu nebo chcete-li nápaditost. Přítomní měli možnost shlédnout 13 dvojic a 12 samostatně vystupujících se zajímavými pokusy z různých oblastí fyzikální a chemické vědy. Čtyři soutěžící ze dvou škol se s omluvou na finále nedostavili a dvěma soutěžícím nebyly technickým nedopatřením zajištěny pomůcky.

Program byl zakončen kolem 12.30 hod. vyhlášením výsledků a předáním cen.

Umístění na prvních třech příčkách:

  1. Vladislav JANEČEK (ZŠ Palmovka 468)

  2. Fotografie


  3. Jitka TRUSINOVÁ a Alena ZUSKOVÁ
    (ZŠ Kuncova 1/1580)

  4. Arnošt BULÁK (Gymnázium „Nad Vodovodem“)

  • První cenou byl týdenní poznávací zájezd do Švédska.

  • Druhou cenou byly vstupenky na laserovou show „Měsíční sen“ do Planetária hl. m. Prahy.

  • Třetí cenou byla exkurze do Fyzikálního ústavu AV ČR pro celou třídu.  Fyzikální ústav AV ČR

Doufáme, že si všichni odnesli nezapomenutelné zážitky, a že se zúčastní dalšího ročníku. My sami jsme získali další zkušeností a připravili jubilejní třetí setkání.

Za jednu věc se ovšem musíme, stejně jako v loňském roce, omluvit. Klobouk vítěz opět nedostal - snad příště!

Kompletní výsledky 2. ročníku soutěže naleznete zde.