Do třetice všeho dobrého

Jubilejní třetí ročník soutěže "O klobouk kouzelníka Pokustóna" uspořádal náš Klub AMAVET při gymnáziu opět ve spolupráci s Gymnáziem Ústavní 400 v Praze 8 - Bohnicích.

Žáci, či dvojice žáků z 6. až 9. ročníků ZŠ (a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) celé Prahy si připravili pokus s jednoduchými pomůckami na jakékoli téma (mechanika, optika, ap). Pokus museli umět doprovodit slovním komentářem. Pomoci s přípravou jim mohli rodiče i učitelé.

Soutěž probíhala již podruhé dvoukolově. V prvním (školním) kole se soutěže zúčastnilo celkem 104 studentů z 21 škol a do finále jich postoupilo 51.

Finálové klání bylo odstartováno ve čtvrtek 30. 3. 2000 ve fyzikální učebně našeho gymnázia. Na účastníky čekalo dopoledne plné zábavy a hlavně pokusů. Sedmičlenná "superporota" tohoto jubilejního ročníku složená z učitelů, studentů naší školy a obou vítězů předchozích ročníků hodnotila (bodové rozpětí 0 až 10) správnost výkladu, šikovnost při provádění pokusů a originalitu nebo chcete-li nápaditost.

Přítomní měli možnost shlédnout 16 dvojic a 14 samostatně vystupujících se zajímavými pokusy z různých oblastí fyzikální a chemické vědy. Pět soutěžících ze tří škol se na finále nedostavilo.

Z průběhu soutěže byl pořízen i příspěvek do Dětské televize.

Program byl zakončen vyhlášením výsledků a předáním cen.

Umístění na prvních třech příčkách:

 1. Tomáš PLZÁK a Petr SMOLA
  (ZŠ Dobřichovice)

 2. Michal HORVÁTH a Jakub REGULA
  (G Nad Kavalírkou 1)

 3. Zdeněk KABÁT
  (G a OA Říčany)

 • První cenou byl poznávací zájezd do CERN u Ženevy.

 • Druhou cenou byly vstupenky na libovolný pořad do Planetária hl. m. Prahy.

 • Třetí cenou byla exkurze do Fyzikálního ústavu AV ČR pro celou třídu.  Fyzikální ústav AV ČR

Na závěr obdrželi své klobouky vítězové všech dosavadních ročníků!

Doufáme, že si všichni odnesli nezapomenutelné zážitky, a že se zúčastní dalšího ročníku.

Kompletní výsledky 3. ročníku soutěže naleznete zde.


Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie