Pátý ročník Pokustóna

Jubilejní pátý ročník soutěže „O klobouk kouzelníka Pokustóna“ uspořádal náš Klub AMAVET při gymnáziu ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK Praha a Gymnáziem Ústavní 400 v Praze 8 - Bohnicích. Žáci či dvojice žáků z 6. až 9. ročníků ZŠ (a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) letos nejen z celé Prahy si připravili pokus s jednoduchými pomůckami na jakékoli téma (mechanika, optika, ap). Pokus museli umět doprovodit slovním komentářem. Pomoci s přípravou jim mohli rodiče i učitelé.

Soutěžilo se opět ve dvou kolech. V prvním (školním) kole se soutěže zúčastnilo celkem 73 studentů ze 13 škol a do finále jich postoupilo 63.

Finálové klání bylo odstartováno v úterý 14. 5. 2002 v posluchárně T2 MFF UK Praha v Troji. Na účastníky čekalo dopoledne plné zábavy a hlavně pokusů. Šestičlenná porota tohoto ročníku, složená z učitelů a studentů naší školy, hodnotila (bodové rozpětí 0 až 10) správnost výkladu, šikovnost při provádění pokusů a originalitu nebo chcete-li nápaditost. Přítomní měli možnost shlédnout 21 dvojic a 14 samostatně vystupujících se zajímavými pokusy z různých oblastí fyzikální a chemické vědy. Osm soutěžících ze čtyř škol se nedostavilo.

Program byl zakončen vyhlášením výsledků a předáním cen.

Umístění na prvních třech příčkách:

 1. Jan FARKAČ a Vítězslav MUSÍLEK
  (G Christiana Dopplera)

 2. Lenka KOTVOVÁ
  (G Ústavní 400)

 3. Kateřina MACKOVÁ a Jana HAJDŮKOVÁ
  (G Nad Kavalírkou 1)

 • První cenou byl týdenní poznávací vědeckotechnický zájezd dle vlastního výběru, který do soutěže věnovala firma  Techniserv, spol. s r. o. Techniserv, spol. s r. o.

  Vítězové soutěže před radnicí ve Stockholmu
  Vítězové 5. a 6. ročníku soutěže před radnicí ve Stockholmu,
  kde se udělují Nobelovy ceny.
  Za Hanou PORSCHOVOU, Janem FARKAČEM a Karolínou VOCLOVOU
  je deska s postavami, které symbolizují 5 vědních disciplín,
  za něž je cena udílena ve Stockolmu.

 • Druhou cenou byla exkurze do Fyzikálního ústavu AV ČR pro celou třídu.  Fyzikální ústav AV ČR

 • Třetí cenu (encyklopedii na CD-ROM) věnovala do soutěže společnost ČEZ, a. s.

Další ceny věnovala firma PACHNER, Kostelní 44, Praha 7 PACHNER

Doufáme, že si všichni odnesli nezapomenutelné zážitky, a že se zúčastní dalšího ročníku.

Kompletní výsledky 5. ročníku soutěže zpracované programem  Bakalářinaleznete zde.


Fotografie


Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie