Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie


Kouzelník Pokustón šestým rokem

Šestý ročník soutěže „O klobouk kouzelníka Pokustóna“ uspořádal náš Klub AMAVET při gymnáziu opět ve spolupráci s Gymnáziem Ústavní 400 v Praze 8 - Bohnicích. Žáci či dvojice žáků z 6. až 9. ročníků ZŠ (a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) si připravili pokus s jednoduchými pomůckami na jakékoli téma (mechanika, optika, ap). Pokus museli umět doprovodit slovním komentářem. Pomoci s přípravou jim mohli rodiče i učitelé.

Soutěžilo se opět ve dvou kolech. V prvním (školním) kole se soutěže zúčastnilo celkem 91 studentů ze 13 škol a do finále jich postoupilo 66.

Finálové klání bylo odstartováno ve čtvrtek 27. 3. 2003 ve fyzikální učebně našeho gymnázia. Na účastníky čekalo dopoledne plné zábavy a hlavně pokusů. Šestičlenná porota složená z učitelů i studentů naší školy hodnotila (bodové rozpětí 0 až 10) správnost výkladu, šikovnost při provádění pokusů a originalitu nebo chcete-li nápaditost. Přítomní měli možnost shlédnout 26 dvojic a 10 samostatně vystupujících se zajímavými pokusy z různých oblastí fyzikální a chemické vědy. Dva soutěžící ze dvou škol se na finále nedostavili. Jedna dvojice soutěž vzdala během finále.

Program byl zakončen vyhlášením výsledků a předáním cen.

Umístění na prvních třech příčkách:

 1. Karolína VOCLOVÁ a Hana PORSCHOVÁ
  (Gymnázium a Obchodní akademie, Komenského nám. 1, Říčany)

 2. Kateřina KUBEŠOVÁ a Tereza VOTAVOVÁ
  (Základní škola, Veronské nám. 20/391, Praha 15)

 3. Karel HEŘMÁNEK a Martin VOSECKÝ
  (Gymnázium a Obchodní akademie, Komenského nám. 1, Říčany)
  Martin STEJSKAL
  (Základní škola, Kodaňská 16, Praha 10)

 • První cenou byl týdenní poznávací vědeckotechnický zájezd do Finska, Švédska a Dánska.

  Vítězové soutěže před radnicí ve Stockholmu
  Vítězové 5. a 6. ročníku soutěže před radnicí ve Stockholmu,
  kde se udělují Nobelovy ceny.
  Za Hanou PORSCHOVOU, Janem FARKAČEM a Karolínou VOCLOVOU
  je deska s postavami, které symbolizují 5 vědních disciplín,
  za něž je cena udílena ve Stockolmu.


  Do soutěže ho věnovala firma  Techniserv, spol. s r. o. Techniserv, spol. s r. o.

 • Druhou cenou byla exkurze do Fyzikálního ústavu AV ČR pro celou třídu.  Fyzikální ústav AV ČR

 • Třetí cenu sadu výukových CD-ROM věnovala do soutěže firma  PACHNER, Kostelní 44, Praha 7 PACHNER

Doufáme, že si všichni odnesli nezapomenutelné zážitky, a že se zúčastní dalšího ročníku.

Kompletní výsledky 6. ročníku soutěže zpracované programem  Bakalářinaleznete zde.