Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie


Pokustón počtvrté
2001

Čtvrtý ročník soutěže „O klobouk kouzelníka Pokustóna“ uspořádal náš Klub AMAVET při gymnáziu opět ve spolupráci s Gymnáziem Ústavní 400 v Praze 8 - Bohnicích. Žáci či dvojice žáků z 6. až 9. ročníků ZŠ (a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) letos nejen z celé Prahy si připravili pokus s jednoduchými pomůckami na jakékoli téma (mechanika, optika, ap). Pokus museli umět doprovodit slovním komentářem. Pomoci s přípravou jim mohli rodiče i učitelé.

Soutěžilo se opět ve dvou kolech. V prvním (školním) kole se soutěže zúčastnilo celkem 67 studentů ze 17 škol a do finále jich postoupilo 53.

Finálové klání bylo odstartováno ve čtvrtek 29. 3. 2001 ve fyzikální učebně našeho gymnázia. Na účastníky čekalo dopoledne plné zábavy a hlavně pokusů. Pětičlenná porota složená z učitelů i studentů naší školy hodnotila (bodové rozpětí 0 až 10) správnost výkladu, šikovnost při provádění pokusů a originalitu nebo chcete-li nápaditost. Přítomní měli možnost shlédnout 18 dvojic a 13 samostatně vystupujících se zajímavými pokusy z různých oblastí fyzikální a chemické vědy. Čtyři soutěžící ze tří škol se na finále nedostavili.

Program byl zakončen vyhlášením výsledků a předáním cen.

Umístění na prvních třech příčkách:

 1. Karolina CODROVÁ a Jaromír BERÁNEK
  (G Jana Nerudy)

 2. Michal HROUDA a Jakub KOLANDA
  (ZŠ Kuncova 1/1580)

 3. Marek TŮMA a Ondřej PACOVSKÝ
  (G a OA Říčany)

 • První cenou byl týdenní vědeckotechnický poznávací zájezd do Švédska.

  Vítězové soutěže před Muzeem sirek v Jönköpingu
  Vítězové soutěže před Muzeem sirek
  ve švédském Jönköpingu


 • Druhou cenou byla exkurze do Fyzikálního ústavu AV ČR pro celou třídu.  Fyzikální ústav AV ČR

Doufáme, že si všichni odnesli nezapomenutelné zážitky, a že se zúčastní dalšího ročníku.

Kompletní výsledky 4. ročníku soutěže naleznete zde.