Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie


Kouzelník Pokustón již poosmé

Osmý ročník soutěže „O klobouk kouzelníka Pokustóna“ uspořádal náš Klub AMAVET při gymnáziu ve spolupráci s Gymnáziem Christiana Dopplera, Zborovská 45/621 v Praze 5. Žáci či dvojice žáků z 6. až 9. ročníků ZŠ (a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) si připravili pokus s jednoduchými pomůckami na jakékoli téma (mechanika, optika, ap). Pokus museli umět doprovodit slovním komentářem. Pomoci s přípravou jim mohli rodiče i učitelé.

Soutěžilo se opět ve dvou kolech. V prvním (školním) kole se soutěže zúčastnilo celkem 164 studentů z 19 škol a do finále jich postoupilo 93.

Finálové klání bylo odstartováno ve čtvrtek 31. 3. 2005 v aule gymnázia. Na účastníky čekalo dopoledne plné zábavy a hlavně pokusů. Šestičlenná porota složená z učitelů i studentů naší školy hodnotila (bodové rozpětí 0 až 10) správnost výkladu, šikovnost při provádění pokusů a originalitu nebo chcete-li nápaditost. Přítomní měli možnost shlédnout 39 dvojic a 16 samostatně vystupujících se zajímavými pokusy z různých oblastí fyzikální a chemické vědy.

Program byl zakončen vyhlášením výsledků a předáním cen.

Umístění na prvních třech příčkách:

 1. Lucie KADOCHOVÁ a Romana KOUBOVÁ
  (Gymnázium a Obchodní akademie, Komenského nám. 1, Říčany)

 2. Jana STEHLÍKOVÁ a odstraněno - GDPR
  (Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1)

 3. Miroslav SMOLA
  (Základní škola, 5. května 40, Dobřichovice)

 • První cenou byl týdenní poznávací vědeckotechnický zájezd do Švédska a Finska.

  Vítězky soutěže před radnicí ve Stockholmu
  Vítězky 8. ročníku soutěže před radnicí ve Stockholmu, kde se udělují Nobelovy ceny.
  Za Romanou KOUBOVOU a Lucií KADOCHOVOU
  je deska s postavami, které symbolizují 5 vědních disciplín, za něž je cena udílena ve Stockolmu.


 • Druhou cenou byla exkurze do Fyzikálního ústavu AV ČR pro celou třídu.  Fyzikální ústav AV ČR

 • Třetí cenu sadu výukových CD-ROM věnovala do soutěže firma  PACHNER, Kostelní 44, Praha 7 PACHNER

Doufáme, že si všichni odnesli nezapomenutelné zážitky, a že se zúčastní dalšího ročníku.

Kompletní výsledky 8. ročníku soutěže zpracované programem  Bakalářinaleznete zde.