Sedmý ročník soutěže

Před vyhlášením výsledků

Sedmý ročník soutěže „O klobouk kouzelníka Pokustóna“ uspořádal náš Klub AMAVET při gymnáziu ve spolupráci s Gymnáziem Ústavní 400 v Praze 8 - Bohnicích. Žáci či dvojice žáků z 6. až 9. ročníků ZŠ (a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) si připravili pokus s jednoduchými pomůckami na jakékoli téma (mechanika, optika, ap). Pokus museli umět doprovodit slovním komentářem. Pomoci s přípravou jim mohli rodiče i učitelé.

Soutěžilo se ve dvou kolech. V prvním (školním) kole se soutěže zúčastnilo celkem 108 studentů ze 13 škol a do finále jich postoupilo 63.

Finálové klání bylo odstartováno ve čtvrtek 25. 3. 2004 tentokrát v učebně biologie našeho gymnázia. Na účastníky čekalo dopoledne plné zábavy a hlavně pokusů. Šestičlenná porota složená z učitelů i studentů naší školy hodnotila (bodové rozpětí 0 až 10) správnost výkladu, šikovnost při provádění pokusů a originalitu nebo chcete-li nápaditost. Přítomní měli možnost shlédnout 24 dvojic a 13 samostatně vystupujících se zajímavými pokusy z různých oblastí fyzikální a chemické vědy. Tři soutěžící ze tří škol se na finále nedostavili.

Program byl zakončen vyhlášením výsledků a předáním cen.

Umístění na prvních třech příčkách:

 1. Kateřina HAMPLOVÁ a Anna FIALOVÁ
  (Gymnázium, Ústavní 400, Praha 8)

 2. Anna FORMANOVÁ a Anna REMEŠOVÁ
  (Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2)

 3. Karolina TICHÁ a Karolína ŽÍTKOVÁ
  (Gymnázium a Obchodní akademie, Komenského nám. 1, Říčany)
  Levan BOKERIA
  (Fakultní základní škola, Kodaňská 16, Praha 10)

 • První cenou byl týdenní poznávací vědeckotechnický zájezd do Francie.

  Vítězky soutěže před Eiffelovou věží v Paříži

  Vítězky 7. ročníku soutěže před Eiffelovou věží v Paříži.


 • Druhou cenou byla exkurze do Fyzikálního ústavu AV ČR pro celou třídu.  Fyzikální ústav AV ČR

 • Třetí cenu (encyklopedie na CD-ROM) a další ceny věnovala do soutěže firma PACHNER, Kostelní 44, Praha 7 PACHNER

Doufáme, že si všichni odnesli nezapomenutelné zážitky, a že se zúčastní dalšího ročníku.

Kompletní výsledky 7. ročníku soutěže zpracované programem  Bakalářinaleznete zde.


Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie