Logo klubu Zajímá Vás naše logo?
Čtěte
zde
 
E-mail Klubu AMAVET
kamus@kamus.cz
E-mail Klubu AMAVET
 
Poloha Klubu AMAVET
Mapa s polohou Klubu AMAVET
   Klub byl založen 1. listopadu 1996 a sdružuje děti, mládež a dospělé převážně z Prahy s cílem rozvíjet tvůrčí schopnosti v oblastech vědy, techniky, ekologie a dalších oblastech, a to  především ve volném čase. Je kolektivním členem Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) s právní subjektivitou.
   Konkrétně rozvíjí tyto činnosti:
1.   Vzdělávací: Pořádání celoročních i krátkodobých kurzů v oblasti fyziky a výpočetní techniky. Pořádání soutěží s vědeckotechnickou a ekologickou tématikou.
2.   Informační: Zajištění informovanosti o činnosti AMAVET na území Prahy i celé ČR pro všechny instituce i jednotlivce.
3.   Metodická: Příprava vlastních vedoucích, pořádání seminářů a zpracování metodických pokynů pro práci s mládeží.
   Klub je základním článkem sdružení AMAVET s právní subjektivitou a statutem centra vědeckotechnického a ekologického vzdělávání.

Ředitel centra:Mgr. Bc. Julius Kolín
Vedení centra: Vít Dvořák a Petr Kloboučník
Revizní komise: Michal Šotola
Adresa:Klub AMAVET při gymnáziu, p. s., Písnická 760, 142 00 Praha 4
Telefon:+420 606 522 664
Fax:241 719 319
WWW:http://www.kamus.cz
E-mail: kamus@kamus.cz

Kroužky otevírané ve školním roce 2023 - 2024

Kroužek fyzikálních pokusů a robotiky úterý 14.00 - 15.00 hod.
Kroužek deskových her středa (D) 15.30 - 16.30 hod.

Náplň jednotlivých kroužků


Mapa s polohou Klubu AMAVET

• S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Bc. Julia Kolína

© All rights reserved Šimonek 1998  &  Kolín  2000

Mgr. Bc. Julius Kolín